Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty w roku 2022/2023

  j. polski matematyka j. angielski
SPN 39 88% 85%  92%
GMINA 70% 61% 72%
POWIAT 72% 64% 75%
WOJEWÓDZTWO 69% 59% 71%
KRAJ 66% 53% 66%

 

Gratulacje i słowa uznania dla naszych absolwentów !!!!!!!!
NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI.