UZALEŻNIENIA to temat prezentacji przygotowanych przez klasy 1-7

Klasa 8 przygotowała przedstawienie pt. ,,Sąd nad smartfonem ".

Dziękujemy wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom zaangażowanym w ten projekt, a w szczególności Pani pedagog, która zorganizowała to przedsięwzięcie.

 

uzalenienia-5
uzalenienia-1
uzalenienia-2
uzalenienia-3
uzalenienia-4